Blijf op de hoogte van de actuele ontwikkelingen!


Dagvaarding of Pro-Justitia ontvangen? Wat moet ik doen?


Dagvaarding


Wanneer u een dagvaarding of Pro Justitia ontvangen heeft om te verschijnen voor de Politierechtbank , is het altijd een gerechtsdeurwaarder die u deze dagvaarding bezorgd (betekend).


De gerechtsdeurwaarder zal in deze dagvaarding vermelden op wiens verzoek hij de dagvaarding betekent, wie er gedagvaard is, voor welke rechtbank u moet verschijnen en wanneer.


Aan de dagvaarding is ook steeds een Pro Justitia (= bevel tot dagvaarding) gehecht dat de redenen vermeldt waarom men iemand gedagvaard heeft.


Op basis van dit document kunnen wij als uw advocaat  een dossier kunnen aanmaken, u een eerste advies geven, contact kunnen opnemen met de rechtsbijstandsverzekeraar (zodat wij gratis voor u kunnen optreden), enzovoort. U houdt dit document dan ook beter heel goed bij.


De Pro Justitia


Wat staat er op de Pro Justitia?


 1. Bovenaan staat rolnummer, systeemnummer en pv nummer. Deze nummers worden gebruikt om het dossier te identificeren bij de Politierechtbank (of Rechtbank Van eerste Aanleg) en het Openbaar Ministerie.
 2. Nadien volgen de gegevens van diegene die men ervan verdenkt de feiten te hebben gepleegd, dit is de “beklaagde”. In de meeste gevallen zal u hier uw naam zien. Indien bepaalde zaken niet correct zouden zijn, is het belangrijk dit aan ons te melden.
 3. Vervolgens kan u lezen waar en wanneer u dient te verschijnen.
 4. Ten slotte volgt de plaats en de datum van de feiten, samen met een omschrijven van de “tenlasteleggingen”, de concrete feiten waarvan men denkt dat u ze gepleegd heeft.                                     Heeft u een Pro-Justitia ontvangen?aarzel dan zeker niet om deze door te sturen (maarten.broekx@gmail.comof via whatsapp: 0499/178804). Op basis van deze Pro-Justitia kunnen wij immers een eerste inschatting maken van de straf (volledig gratis) en verder het nodige doen voor uw verdediging (via uw rechtsbijstandsverzekering).

Een ongeval, wat nu? Hoe vul ik mijn aanrijdingsformulier in?


Wat is een aanrijdingsformulier?

Het aanrijdingsformulier of ongevallenformulier is een document dat je vlak na een ongeval samen met de tegenpartij(en)invult. In het document beschrijf je in welke omstandigheden het ongeval heeft plaatsgevonden.

In principe krijg je dit formulier van uw verzekeraar.


Wie vult het aanrijdingsformulier in?

Het aanrijdingsformulier wordt ingevuld door de betrokken partijen bij het ongeval. Op het formulier worden de betrokken partijen weergegeven als Voertuig A en Voertuig B. Spreek dus best op voorhand af wie welk voertuig is bij het invullen van het aanrijdingsformulier.


Hoe een aanrijdingsformulier invullen?

1. Bovenaan het formulier vul je in waar en wanneer het ongeval plaatsvond en of er nog andere schade is. Zijn er getuigen? Vul dan eveneens hun namen en contactgegevens in.

2. Voor iedere partij is er een afzonderlijke kolom voorzien waar zijn/haar gegevens kunnen worden ingevuld. Daarvoor neem je best je boorddocumenten (groene kaart, inschrijvingsbewijs) en je rijbewijs erbij.

3. Vervolgens stip je aan waar je voertuig voor het eerst werd geraakt en wat de zichtbare schade is;

4. Onderaan de kolom is nog plaats om een opmerking te schrijven ter verduidelijking of als extra bemerking.

5. Informatie over de omstandigheden kruis je aan ter hoogte van de vakjes in het midden (let wel dat je de juiste kolom – A of B – aanvult). Onderaan geef je aan hoeveel vakjes je hebt aangekruist.

6. Verder verstrek je samen met de tegenpartij een schets hoe de wagens elkaar raakten. Teken vooral duidelijk en volledig. Met andere woorden, verstrek alle informatie die noodzakelijk is voor een correcte beoordeling van de omstandigheden. Bovendien kan een onduidelijke schets de regeling van het ongeval vertragen.

7.Tot slot tekent iedere betrokken partij onderaan het formulier, ieder aan zijn kant (A links, B rechts)


Stuur het aanrijdingsformulier naar je verzekeraar van zodra je het hebt ingevuld.


Waarop letten bij het invullen van het aanrijdingsformulier?

 • Schrijf leesbaar en gebruik duidelijke taal
 • Vermijd doorhalingen en schrappingen
 • Vul alle nuttige gegevens in (of neem deze op als extra bemerking) met betrekking tot de bestuurders, de voertuigen, de schade, de omstandigheden en dergelijke
 • Vul slechts één ongevallenformulier voor beide partijen. Het formulier bestaat toch uit twee exemplaren waardoor er voor elke partij één exemplaar is
 • Controleer de verklaringen en vermeldingen die de tegenpartij op het ongevallenformulier aanbrengt
 • Probeer steeds met de tegenpartij overeen te komen en het ongevallenformulier samen te ondertekenen. Mochten jullie echter een verschillende opinie hebben, verzamel dan alle gegevens van de tegenpartij en vul toch je eigen ongevallenformulier in (ook met betrekking tot de schets van het ongeval). Overweeg of het eventueel nuttig is er de politie toch bij te roepen;
 • Wijzig niets meer aan eenmaal de voorzijde van het ongevallenformulier door beide partijen is ondertekend
 • Maak foto’s van de zichtbare schade die je als aanvulling bezorgt. Een foto zegt soms meer dan een tekening
 • Neem contact op met jouw verzekeraar en advocaat (0499178804, maarten.broekx@gmail.com)