Vakgebieden

Efficiënt en doordacht advies op uw maat.

Maarten Broekx is uw professionele partner voor juridisch advies in algemene en gespecialiseerde materies. Met een jonge en dynamische ingesteldheid wordt een efficiënte  en kwaliteitsvolle behandeling van uw zaak gegarandeerd.

U wordt zoveel als wenselijk in de behandeling van uw dossier betrokken en er wordt in eerste instantie naar een minnelijke oplossing gezocht met een zo laag mogelijke kostprijs.

Maarten Broekx studeerde af als master in de Rechten aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Tijdens zijn studieperiode was hij actief lid van het Koninklijk Vlaams Rechtsgenootschap en volgde hij tevens een cursus negotiation van de Harvard Law School. Hij startte zijn loopbaan aan de balie van Leuven bij een gerenomeerd advocatenkantoor en heeft zowel daders als slachtoffers voor verschillende rechtbanken bijgestaan, waaronder het hof van assisen. Hij is tevens gastdocent aan Syntra Limburg en houder van het attest SUPRALAT verhoorsbijstand voor verdachten bij te staan tijdens verhoren door de politie of onderzoeksrechter.


Bouw- en aannemingsrecht

Aansprakelijkheidsrecht

Verkeersrecht 

Verzekeringsrecht

Pro Justitia

Strafrecht

Salduzbijstand


Litigation

Ondernemingsrecht

Onbetaalde facturen

Invorderingen

Burgerlijk recht: koop, huur, burenhinder,...

Overeenkomsten-contractenrecht

Inhouse counsel

Adviezen

Reisrecht

Familierecht